Oferta

 

 

Nasze usługi geodezyjne kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i projektantów, inwestorów budowlanych,  a także firm geodezyjnych w celu współpracy. W ofercie firmy DIGIMAP znajdują się prace geodezyjne niezbędne w poszczególnych etapach prowadzenia inwestycji budowlanych, a także związane z innymi działaniami terenowymi z zakresu geodezji.

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia tzw. prac przygotowawczych.W początkowym etapie każdego procesu budowlanego niezbędne jest pozyskanie mapy do celów projektowych. Taka mapa potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę zarówno niewielkiego domu jednorodzinnego, osiedla domów wielorodzinnych, hali przemysłowej czy obiektu liniowego. Do prac przygotowawczych zalicza się również tyczenie obiektów budowlanych w terenie. Wyznacza się wtedy położenie zaprojektowanego obiektu, o ściśle określonych wymiarach, w stosunku do granic działki czy terenu oraz innych punktów odniesienia wskazanych przez projektanta.

Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku konieczne jest przedłożenie przed odpowiednim organem administracyjnym mapy z inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego oraz obiektu. Do ich wykonania także niezbędny jest geodeta. Gotowość do inwentaryzacji przyłączy podziemnych inwestor budowy zgłasza przed przykryciem obiektu, natomiast po ukończeniu budowy przeprowadza się inwentaryzację budowli.

Geodezja jako nauka daje również narzędzia do precyzyjnego podziału gruntu między jego użytkownikami. Nasza firma dokonuje podziału działek na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W przypadku konieczności ustalenia przebiegu granic  dokonujemy   rozgraniczenia nieruchomości, korzystając z dostępnych dokumentów oraz zgodnego oświadczenia stron. Z ustalenia granic sporządzany jest stosowny protokół. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znaków granicznych na ustalonych wcześniej granicach, dokonujemy wznowienia znaków granicznych.

Do oferowanych przez naszą firmę usług geodezyjnych należy także wykonywanie pomiarów i obliczanie objętości mas ziemnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty:

 

-Tworzenie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,

-Tyczenie obiektów budowlanych,

-Inwentaryzowanie powykonawcze budynków i przyłączy,

-Dokonywanie podziałów nieruchomości,

-Wznowienie znaków granicznych,

-Rozgraniczenia nieruchomości,

-Pomiary i obliczenie objętości mas ziemnych.