Realizacje

W ostatnim czasie zakończyliśmy obłsugę geodezyjną rozbudowy szpitala reahabilitacyjnego w Krakowie. Obecnie obsługujemy budowę kompleksu trzech trzech budynków z dwoma poziomami garaży podziemnych przy ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie. Wykonaliśmy szereg mniejszych prac na zlecenie osób prywatnych.