POLITYKA PRYWATNOŚCI  

 Zachęcamy się do zapoznania się naszą Polityką prywatności przed przystąpieniem do korzystania ze strony www.digimap.pl jak i w przypadku powierzenia nam danych osobowych w innej formie. 

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych, tak samo jak i danych osobowych, które pozyskaliśmy i przetwarzamy w inny sposób niż za pośrednictwem Strony.  

Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywanie i przechowywanie przez nas danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) i innym obowiązującymi przepisami prawa polskiego, z uwzględnieniem wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Właścicielem strony internetowej www.digimap.pl  (dalej: Strona) jest Urszula Kowalik DIGIMAP.  

I. Środki bezpieczeństwa 

 1. Dokładamy wszelkich starań by korzystać z nowoczesnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed zniszczeniem, zgubieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
 2. Komunikacja między komputerami Użytkowników a serwerem Strony na czas transmisji danych osobowych jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), a bazy danych
  są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami
na e-mail: info@digimap.pl    

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe. 

Każdej osobie, której dane posiadamy, przysługują poniższe uprawnienia: 

 • prawo do dostępu do treści jej danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy jej dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; 
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przez nas przetwarzane są nieprawidłowe
  lub niekompletne; 
 • prawo żądania usunięcia danych; 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, w tym w celu marketingu bezpośredniego; 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa
  się na podstawie udzielonej nam zgody, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jakie dane przetwarzamy, na jakiej podstawie i w jakim celu. 

Dane zbierane przy korzystaniu ze Strony 

Kiedy Użytkownik odwiedza naszą Stronę zbieramy i korzystamy z danych nieosobowych zbieranych przy pomocy plików cookies, na zasadach Polityki cookies z jaką możesz zapoznać się poniżej.  

Formularz kontaktowy na Stronie 

Skierowanie do nas zapytania przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie wiązać się będzie z przetwarzaniem przez nas udostępnionych w formularzu danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, a także danych zawartych w treści zapytania. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże – w zakresie adresu e-mail – niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi na skierowane zapytanie. Podanie danych w szerszym zakresie niż adres e-mail, może nam ułatwić zrozumienie kontekstu sprawy, a także umożliwi kontakt telefoniczny, co w określonych przypadkach może przyspieszyć udzielenie odpowiedzi. 

Cele, podstawy i okres przetwarzania przez nas danych osobowych:  

 1. w przypadku dobrowolnego wypełnienia formularza kontaktowego na stronie i przesłania zapytania, przetwarzamy podane dane (w tym dane zawarte w treści zapytania), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, a przetwarzanie danych trwa do czasu obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi; 
 2. w przypadku dobrowolnego wypełnienia formularza kontaktowego pisemnego, w którym wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą, przetwarzamy podane dane w celach przekazywania informacji handlowych na podstawie twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie danych trwa do czasu gdy wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że przekazane nam dane nie są aktualne;  
 3. dane osobowe podane w formularzach kontaktowych możemy przetwarzać także w celach tzw. marketingu bezpośredniego. Nasza działalność obejmować będzie przekazywanie informacji o naszej działalności, nowych aktywnościach oraz wydarzeniach, które organizujemy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratorów – przetwarzanie trwa do czasu wyrażenia twojego sprzeciwu lub gdy ustanie nasz prawnie uzasadniony interes; 
 4. jeżeli wyraził/a Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (np. zaprezentowania oferty) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms), dodatkowo będziemy mogli przekazywać Pani/Panu informacje handlowe zawierające ofertę naszych usług lub produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych trwa do czasu gdy wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że przekazane nam dane nie są aktualne;  
 5. w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy też dane naszych kontrahentów oraz dostawców (tj. imię i nazwisko jeżeli jest w nazwie firmy lub osób kontaktowych, adres pocztowy, numer telefonu, adres email, NIP, PESEL, numer konta bankowego lub inne nam ujawnione) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy i/lub art. 6 ust. 1  lit. c) RODO tj. wykonania obowiązku prawnego: 
  1. w stosunku do podmiotów, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – dane te przetwarzamy jak długo trwa stosunek umowny, a po jego ustaniu przez okres trwania praw do dochodzenia i ochrony przed roszczeniami; 
  2. wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego (np. obowiązków podatkowych i rachunkowych) – dane te przetwarzamy jak długo istnieje obowiązek prawny ich przechowywania zgodnie z przepisami. 

Informujemy, że prowadzony przez nas marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet). 

Kategorie odbiorców danych tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe  

W związku z prowadzoną przez nas formą działalności gospodarczej powierzone nam dane,
w zależności od celu powierzenia, mogą być przez nas przekazane następującym grupom współpracujących z nami podmiotów:  

 • operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, firmy spedycyjne i transportowe; 
 • podmioty świadczące nam usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych, serwisów internetowych, oprogramowania); 
 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, biura informacji gospodarczej,  
 • firmy archiwizujące nam dokumenty, 
 • podmioty świadczące usługi prawne, notarialne, doradcze, finansowe, pośrednicy nieruchomości, wykonawcy i podwykonawcy, sądy i organy administracyjne, gdy zajdzie taka konieczność lub gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę. 

Dodatkowe informacje na temat okresu przechowywania danych osobowych: 

Wypełniając obowiązek informacyjny związany ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych poniżej wskazujemy standardowe okresy przez jakie będziemy przechowywać powierzone nam dane osobowe: 

1.dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia związanego z umową obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 

  • posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji); 
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 
  • spełnienia naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych lub rachunkowych) tj. przez okres prawnie określony obowiązku przechowywania tych danych; 

2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, obsługi zapytania w formularzu kontaktowym, które są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes prawny, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 

3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub do czas ustalenia, że dane nie są aktualne.  

III. Dane nieosobowe zbierane automatycznie 

Odwiedzanie naszej Strony przez Użytkownika związane jest z możliwością automatycznego (tj. w wyniku działania urządzeń dostępowych i programów pośrednich) zbierania danych nieosobowych (np. rodzaju wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu domeny strony witryny internetowej, z której Użytkownik przeszedł na naszą witrynę, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzanego na stronie, oglądanych podstron). Przekazywanie tych danych dzieję się automatycznie kiedy użytkownik wchodzi na stronę to przeglądarka przez niego używana automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej i tymczasowo przechowuje je w tak zwanym pliku dziennika. Tego typu dane wykorzystujemy, aby śledzić atrakcyjność naszej Strony i dzięki nim ulepszać jej działanie oraz zawartość.  Nie jesteśmy w stanie i nie będziemy w stanie zidentyfikować Użytkownika bezpośrednio na podstawie tych zebranych danych.  

IV. Polityka cookies 

Korzystając z naszej Strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką cookies. 
Używamy plików cookie do śledzenia preferencji osób odwiedzających naszą stronę, do optymalizacji jej wyglądu, personalizowania treści i reklam oraz do analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.
Ustawienia przetwarzania danych w zakresie plików cookie możesz w dowolnym momencie zmienić, czy też wyłączyć w ramach ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe używane przez strony internetowe w celu usprawnienia obsługi Użytkownika. Zgodnie z prawem, możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli są one niezbędne do działania strony. Na wszystkie inne rodzaje plików cookie potrzebujemy zgody użytkownika. Podstawą prawną do przetwarzania plików cookie wymaganych do działania strony internetowej jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez zmianę ustawienia w menedżerze zgody na pliki cookie na nieaktywne. Nasza strona używa różnych rodzajów plików cookie, ale macie też możliwość odwiedzania naszej strony internetowej bez plików cookie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie na dysku twardym, wybierając opcję „Nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje o tym, jak to działa, można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki. W każdej chwili można usunąć pliki cookie już umieszczone na komputerze. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje żadnych plików cookie, może to spowodować, że niektóre funkcje naszej strony internetowej będą ograniczone. 

V. Korzystanie z odnośników/ linków/ przekierowań do innych stron internetowych
Na naszej Stronie mogą pojawiać się odnośniki/ linki/ przekierowania do innych stron internetowych. Strony te pozostają poza naszą kontrolą, w związku z czym Urszula Kowalik DIGIMAP nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez nie praktyki w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych. W przypadku woli skorzystania zamieszczonych na Stronie odnośników zalecamy uprzednie zapoznanie się ze stosowaną przez daną stronę polityką prywatności i innymi notami prawnymi. 

VI. Prawa Autorskie 

 1. Na naszej Stronie udostępniane są chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki i materiały audio i video (dalej: Utwory), a przyjęty na Stronie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. W związku z autorskim charakterem treści zamieszczanych na Stronie oraz samej Strony, o których mowa w pkt 1 powyżej, Użytkownicy Strony zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej tak autorów do ich Utworów, jak i naszych jako właściciela tych praw. 
 3. Żadna część Strony (w tym m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, inne materiały) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na takie działania. 
 4. Naruszenie warunków, o jakich mowa w ust. 3 stanowi przestępstwo w myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również uprawnia właściciela i/lub autora Utworów do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 
 5. Naruszenie praw własności intelektualnej przez Użytkownika może także skutkować jego odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach lub kodeku cywilnego. 

VII. Zmiany w Polityce prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany naszej sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej. O zmianach w Polityce Prywatności zostaniecie poinformowani poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.digimap.pl . Wszelkie zmiany Polityki Prywatności stają się skuteczne w terminie przez nas wskazanym, nie krótszym jednak niż 7 dni od ich opublikowania w opisany wyżej sposób. 

VIII. Kontakt 

Wszelkie pytania i  wątpliwości  co do  korzystania ze Strony lub informacji zamieszczonych w Polityce  prywatności  oraz w przypadku zapytań w kwestii związanej z danymi osobowymi można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: info@digimap.pl